IGOR HLAVINKA

ŽIVOTOPIS  
OBRAZY           
KRESBY          

PLASTIKY    
VÝSTAVY      
OSTATNÍ       
KONTAKTY     

V roce 2009 jsem začal malovat první obrazy cyklu OSTROVY V OBLACÍCH. Jde zatím o monochromní malby na papíře. Snažil jsem se co nejjednoduššími prostředky, trochou barvy rozetřené po papíře a kompozicí několika málo prvků, evokovat můj zážitek z hor. Mohutnost a tíha hory a naproti tomu stálá změna světla v prostoru plném par a cárů mlhy. Odedávna pro mne bylo velkým potěšením snít nad malbami a poezií starých čínských a japonských mistrů štětce a tuše. Neméně však miluji romantické obrazy C.D.Friedricha nebo Fridricha Piepenhagena. Mnoho podnětů, především u prvních obrazů cyklu, jsem našel v čb fotografiích horolezce a fotografa Jiřího Havla. Nejsilnějším zdrojem inspirace je však mé vlastní putování po horách. (igor hlavinka 2014) ,,.Pokud ( v poezii a malířství Dálného východu, inspirované zenbuddhismem a taoismem) vrchol hory znázorňuje probuzení, vše, co horu zahaluje, jsou strasti provázející člověka na jeho cestě k osvobození.
Stejně tak může být mrak symbolem zatemnělé mysli, která není schopna dohlédnout vrcholek hory -pravou podstatu bytí..” (Prázdné hory jsou plné větru a deště, Antologie korejské zenové poezie 2002 )

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA

Probíhá aktualizace...